thi công điện gió

CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 220KV CẦU BÔNG - CỦ CHI

Thông tin dự án: Công trình “ĐZ 220kV Cầu Bông – Củ Chi” được XD trên địa bàn 5 xã thuộc

huyện Củ Chi, với phạm vi XD mới đường dây 220kV hỗn hợp từ Trạm biến áp 500/220/110kV

Cầu Bông đến Trạm biến áp 220/110kV Củ Chi. Tổng mức đầu tư là trên 995 tỷ đồng.

Tên công trình: Đường Dây 220Kv Cầu Bông – Củ Chi

Hạng mục: Ép cọc đại trà cọc BTCT 300x300 & cọc BTCT 350x350.Thi công móng trụ điện.

Kết cấu cọc:

  • Tiết diện : BTCT Vuông 300x300 & 350x350

  • Thép chủ : 4Ø16, & 4Ø18. Thép đại Ø6, đai 2 lồng.  bản mã hộp 5 mặt 10 ly.

  • Nối cọc bằng thép V10.

  • Tổ hợp cọc : 8.4M+7C, 11.4M+4C, 8.4M+8G+9C

Thông tin ép cọc:

  • Pmax : 150 tấn. (Hoặc đống búa 2,5 tấn)

  • Công trình sử dụng  dàn búa đóng và dàn máy ép cọc song song.

  • Máy ép cọc: có công suất ép 250 tấn

  • Máy đóng cọc : búa đóng 2,5 tấn & 3,5 tấn.

Sử dụng máy định vị điện tử GPS để định vị lưới tim cọc và cân chỉnh cọc thẳng đứng trước lúc

đóng & ép.

Khối lượng công việc: Thi công 3 móng cọc  trụ điện số 1A, số 8 và 13A thuộc dự án.

Một số hình ảnh thi công: