thi công điện gió

CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH

Công trình: Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bình Định

Địa điểm: Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khởi công: 20/12/2010

Chủ đầu tư: Doanh Ngiệp Tư Nhân NAM NGÂN

Hạng mục: Cọc D400 – Pmax : 350 tấn

Khối lượng:6.000 mét

Lethycorp