thi công điện gió

CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC ĐẦM DƠI

- Công Trình Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Đầm Dơi - Cà Mau.

Khởi công: 10/08/2012 

Hạng mục: Cọc BTCT 200x200 mác 250. Pmax : 36 tấn

Số lượng tim cọc: 240 tim

Thông tin về công trình:

Công trình XD mới Bệnh viện đa khoa khu vực Đầm Dơi gồm 24 hạng mục, qui mô 150 giường

bệnh, do UBND huyện làm chủ đầu tư, tổng số vốn trên 208 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu của

Chính phủ. Đây là công trình phúc lợi XH có qui mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn

huyện Đầm Dơi, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân,

nhất là tại các vùng nông thôn. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành sau 300 ngày.