thi công điện gió

CÔNG TRÌNH BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ AN NGHĨA

- Công trình: Trụ Sở Bảo Hiểm Xã Hội Thị Xã Gia Nghĩa

- Hạng mụcThi công ép 3 tim cọc thử, chất tải thử tĩnh và cho ra báo cáo kết quả 3 tim cọc

thử, ép cọc đại trà: 130 tim; cọc BTCT 250x250 mác 250; tải ép Pmax: 80 tấn.

- Khởi công: 21 tháng 12 năm 2013

- Hoàn thành:  25 tháng 01 năm 2013

Sau đây là một số hình ảnh thi công: