thi công điện gió

CÔNG TRÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO BÁ QUÁT

- Công trình: Trường Tiểu học Cao Bá Quát

Hạng mụcCọc BTCT 250 - Mác 300

- Địa điểm: 92 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

- Khởi công20/04/2010

- Hoàn thành06/2010

- Chủ đầu tư: Trường Cao Bá Quát

Ép cọc BTCT 250