thi công điện gió

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI CẦU ÔNG NGỮ PHƯỜNG 28

- Gói thầu: Xây Lắp (gồm xây dựng và hạng mục chung)

- Công trình: Xây Dựng Mới Cầu Ông Ngữ Phường 28

- Hạng mục: Cung cấp và thi công đóng cọc BTCT 350x350;

                      Thi công ép cừ larsen & hệ giằng chống;

                      Thi công cầu tạm;

- Nhà thầu chính: Công ty CP Đầu Tư Vĩnh Thịnh

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Lê Thy

- Địa điểm: Phường 28, quận Bình Thạnh, Tp. HCM

* Một số hình ảnh công trình thi công: