thi công điện gió

CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ QUẬN 6

Công trình: Trụ Sở Làm Việc Chi Cục Thuế Quận 6

Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc BTCT 350x350.

Địa điểm99 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Tp. HCM.

- Chủ đầu tư: Chi Cục Thuế Quận 6

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Lê Thy

- Giá trị hợp đồng: 5,103,810,239

- Thời gian khởi công: 07/2017

Một số hình ảnh công trình:

Thi công ép cọc BTCT 350x350

Thi công ép cọc BTCT 350x350

ép cọc BTCT 350x350

 

ép cọc BTCT 350x350