thi công điện gió

CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 110KV NAM SÀI GÒN - NAM SÀI GÒN 3, ĐOẠN 2

Công trình: Đường dây 110kV Nam Sài Gòn  - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2

Hạng mục: Cung cấp vật tư và nhân công thi công gói biện pháp và cọc ép các móng VT01, VT02, VT03, VT04, VT05, VT06, VT07, VT08, VT09, VT10, VT11, VT12, VT13, VT14, VT15, VT16, VT27 (35A)

Địa điểm:  Tp. HCM

Nhà thầu chính: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Thương Mại Công Nghiệp Việt Á

Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Lê Thy

 

Đường dây 110kV Nam Sài Gòn  - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2

Hình ảnh công trình đường dây 110kV Nam Sài Gòn - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2

 

Đường dây 110kV Nam Sài Gòn  - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2

Hình ảnh công trình đường dây 110kV Nam Sài Gòn - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2

 

Đường dây 110kV Nam Sài Gòn  - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2

Hình ảnh công trình đường dây 110kV Nam Sài Gòn - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2

 

 

Hình ảnh công trình đường dây 110kV Nam Sài Gòn - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2

 

Đường dây 110kV Nam Sài Gòn  - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2

Hình ảnh công trình đường dây 110kV Nam Sài Gòn - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2

 

Đường dây 110kV Nam Sài Gòn  - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2

Hình ảnh công trình đường dây 110kV Nam Sài Gòn - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2

 

Đường dây 110kV Nam Sài Gòn  - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2

Hình ảnh công trình đường dây 110kV Nam Sài Gòn - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2

 

Đường dây 110kV Nam Sài Gòn  - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2

Hình ảnh công trình đường dây 110kV Nam Sài Gòn - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2

 

Đường dây 110kV Nam Sài Gòn  - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2

Hình ảnh công trình đường dây 110kV Nam Sài Gòn - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2