thi công điện gió

CÔNG TRÌNH TÍN DỤNG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỂ CẢI TẠO MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG QUỐC GIA LẦN 2

Công trình: Tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần 2

Hạng mục: Biện pháp thi công lắp đặt dầm thép thuộc gói thầu B3-63:Xây dựng cầu Tân An Quốc Lộ 1A tỉnh Long An

Địa điểm: Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư xà xây dựng Công Trình 3

Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Lê Thy

 

công trình cầu Tân An Long An

Hình ảnh công trình Cầu Tân An Long An

công trình cầu Tân An Long An

Hình ảnh công trình Cầu Tân An Long An

Hình ảnh công trình Cầu Tân An Long An

công trình cầu Tân An Long An

Hình ảnh công trình Cầu Tân An Long An