thi công điện gió

CÔNG TY TNHH GLOBAL RUNNING

Công trình: Bể xử lý nước thải và Bể Phòng Cháy Chữa Cháy Công ty TNHH Global Running

Hạng mục: Cho thuê và đóng nhổ cừ larsen, cho thuê lắp dựng tháo dỡ hệ shoring

Địa điểm: Lô 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 CCN Gia Thuận 1, huyện Gò C

Nhà thầu chính: Công ty CP Thái Bình Dương

Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Lê Thy

 

   công trình công ty TNHH global running

hình ảnh công trinh công ty TNHH Global Running

 

 công trình công ty TNHH global running

hình ảnh công trình công ty TNHH global running

 
công trình công ty TNHH global running

hình ảnh công trình công ty TNHH global running