thi công điện gió

CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 110Kv SÓC TRĂNG - VĨNH CHÂU

Công trình: Đường Dây 110Kv Sóc Trăng - Vĩnh Châu

Hạng mục: Xây dựng móng cọc.

Địa điểmVĩnh Châu - Sóc Trăng.

Một số hình ảnh công trình: