thi công điện gió

CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN ORCHIDS

Công trình: Khách Sạn Orchids

Hạng mục: Thi công ép cọc BLLT D300

- Địa điểmR1-72 Hưng Phước 1, Bùi Bằng Đoàn, Quận 7, Tp. HCM

- Nhà thầu chính: Công ty CP DG Sài Gòn

Một số hình ảnh công trình: 

ép cọc BLLT D300

Thi công ép cọc BLLT D300

Cọc BLLT D300