thi công điện gió

CÔNG TRÌNH NHÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH

Công trình: Nhà Điều Hành Công Ty Điện Lực Tây Ninh

Hạng mục: Ép cọc BTLT D400

- Địa điểm: 607 CMT8 - Phường 3 - Tp. Tây Ninh.

Một số hình ảnh công trình:

Thi công ép cọc BTLT D400

Thi công ép cọc BTLT D400

Ép cọc BTLT D400

 

Ép cọc BTLT D400