thi công điện gió

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY THÉP TUNG HÔ

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY THÉP TUNG HÔ

Hạng mục: Cho thuê, mua bán và thi công đóng nhổ cừ Larsen và lắp dụng hệ giằng chống

Cọc khoan nhồi bê tông cốt thép D600 mm.

Địa điểm: KCN Phú Mỹ 2, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Một số hình ảnh công trình: