thi công điện gió

Công trình Nhà phố Anh Lâm

Hạng mục: Đóng, ép cọc BTLT 250x 250

Địa điểm: Phú Lợi, Bình Dương.