thi công điện gió

CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG DỆT MEISHENG

Công trình: Nhà Xưởng Dệt Mei Sheng

- Hạng mục: Thi công ép cọc thí nghiệm và ép cọc đại trà cọc ly tâm dự ứng lực D300

- Địa điểmKCN Xuyên Á – Đức Hòa, Long An.

Một số hình ảnh công trình:

ép cọc BTLT D300

 

ép cọc BTLT D300

 

robot ép cọc