thi công điện gió

CÔNG TRÌNH BHXH QUẬN BÌNH THẠNH

- Công trình: Bảo Hiểm Xã Hội Quận Bình Thạnh - Tp.Hồ Chí Minh

- Hạng mục: Cung cấp 3 tim cọc thử, triển khai ép 3 tim cọc thử;

+ Pmax: 90 tấn, chất tải thử tĩnh và cho ra hồ sơ báo cáo kết quả 3 tim thử, sản xuất cọc đại

trà 250x250 mác BT300 

Ép cọc BTCT 250X250 đại trà; Pmax : 90 tấn; Ép cọc âm từ 1,5 - 2 mét.

- Chủ đầu tư: Bảo Hiểm Xã Hội Tp. HCM

Một số hình ảnh thi công công trình:

Bãi cọc BTCT Công Ty TNHH XD Lê Thy

ep coc

Ép cọc tại công trình