thi công điện gió

CÔNG TRÌNH BẢO HIỂM XÃ HỘI - CỦ CHI

- Công trình: Trụ Sở Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Củ Chi - Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm: KP 2, thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Tp. HCM

- Hạng mục: Cung cấp cọc thử, ép thử và thử tĩnh cho ra kết quả - Cung cấp cọc đại trà - ép

cọc đại trà.

- Kết cấu cọc Tiết diện cọc 250x 250, thép chủ 4 Ø16, thép đai Ø 8, 5 lưới đầu cọc Ø 10, thép

mũi Ø 28, móc cẩu Ø 14Thép Việt Nhật - Pomina). Bản mã hộp đầu cọc: 100x250x8ly, hàn nối

cọc bằng thép tấm 220x180x8ly. Bê tông tươi mác 300.

- Chi tiết ép cọc: Sức tính toán chịu tải của cọc đơn là : 25 Tấn. Lực ép tối thiểu Pmin: 50 tấn.

Lực ép tối đa Pmax: 65 tấn. Khối lượng: 164 tim.