thi công điện gió

CÔNG TRÌNH XÂY MỚI NHÀ KHO CẢNG CÁI MÉP

- Công trình: Xây Mới Nhà Kho - Cảng Cái Mép

- Hạng mục: Xử lý nền, Cung cấp và ép cọc BTLT D300, D350

- Địa điểm: Cảng Cái Mép - Bà Rịa Vũng Tàu

- Công việc thực hiện: Cắt bê tông nhựa theo lỗ kích thước 0,7m x 0,7 mét. Đào hố sâu 0,6m

Cung cấp cọc D300, D350

* Vận chuyển cẩu hạ đến công trình. Triển khai ép cọc đại trà theo lỗ đã đào sẵn.

Hình ảnh thi công tại công trường:

1. Cung cấp cọc bê tông

 

2. Cắt bê tông nhựa và đào lỗ                                                                                              

3. Ép cọc bê tông :

 

 Công trình hoàn thành ngày 18/10/2013.