thi công điện gió

CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG KCN TÂN TẠO

Công trình: Nhà Xưởng KCN Tân Tạo

- Hạng mụcÉp cọc BTLT D300

- Địa điểm: Đường số 3, Khu Công Nghiệp Tân Tạo

- Nhà thầu chính: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thư Phúc

Một số Hình ảnh công trình:

Thi công ép cọc BTLT D300

 

Ép cọc BTLT D300

 

 

Ép cọc BTLT D300