thi công điện gió

CÔNG TRÌNH HỐ SỤP TRƯỜNG SA

- Công Trình: Hố Sụp Trường Sa (Cầu số 4).

Hạng mục: Cho thuê, thi công ép cừ Larsen, giằng chống shoring.

Địa điểm: Đường Trường Sa, quận 3, Tp. HCM.

Một số hình ảnh công trình:

thi công ép cừ Larsen

 

thi công ép cừ Larsen