thi công điện gió

CÔNG TRÌNH HOUSE 215 NGUYỄN VĂN HƯỞNG

- Công trình:House 215 Nguyễn Văn Hưởng

- Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc BTLT D400

( Vận chuyển, cẩu hạ cọc xuống công trình, thi công ép cọc đại trà BTLT D400, Pmax = 210T)

- Địa điểm: Hẻm 215 Nguyễn Văn Hưởng

- Nhà thầu chính: Công ty TNHH Weland

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Lê Thy

Một số hình ảnh thi công:

thi công ép cọc BTLT D400

Thi công ép cọc BTLT D400