thi công điện gió

KHÁCH SAN SOJO VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẬU GIANG

- Công trình: Khách sạn Sojo và dịch vụ thương mại Hậu Giang
- Hạng mục: Ép cọc bê tông ly tâm D600
- Địa điểm: Phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
- Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Lê Thy
 
 
 
Hình Ảnh Công Trình Khách Sạn Sojo Và Dịch Vụ Thương Mại Hậu Giang
 
 
 
Hình Ảnh Công Trình Khách Sạn Sojo Và Dịch Vụ Thương Mại Hậu Giang
 
 
 
Hình Ảnh Công Trình Khách Sạn Sojo Và Dịch Vụ Thương Mại Hậu Giang