thi công điện gió

CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG KHO XĂNG DẦU CÙ LAO – GIAI ĐOẠN 2

Dự án được thi công trên mặt bằng hiện hữu của Tổng kho xăng dầu Cù Lao Tào do PV Oil

làm chủ đầu tư và PXT là đơn vị trực tiếp thi công. Ngày 10/11, tại Tổng kho xăng dầu Cù Lao

Tào (Thành phố Vũng Tàu), Công ty Cổ phần Xây lắp đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT) đã

kết hợp với Tổng Công ty dầu Việt Nam (PV Oil) tổ chức lễ động thổ khởi công dự án “Mở rộng

kho xăng dầu Cù Lao Tào Giai đoạn 2 sức chứa 70.400m”.

- Công trình: Mở Rộng Kho Xăng Dầu Cù Lao – Giai Đoạn 2

- Chủ đầu tưTổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)

Hạng mụcÉp cọc BTCT 350x350

Đơn vị thi công ép cọcCông ty TNHH Xây Dựng Lê Thy

Khởi công: 28/03/2010

Địa điểm: Tp. Vũng Tàu

lễ động thổ khởi công dự án “Mở rộng  kho xăng dầu Cù Lao Tào Giai đoạn 2 sức chứa 70.400m3

Ép cọc BTCT 350x350