thi công điện gió

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU SOFEL

Ép cọc: BTLT  D300

Công Trình: Nhà Máy

Đóng Tàu Sofel

Địa điểm: KCN Đông

Xuyên, Tp. Vũng Tàu

Ngày khởi công:

19/11/2010.

Ngày hoàn thành:

:20/12/2010.

Chủ thầu: Công ty TNHH

XD & TM An Tâm

Ép cọc: BTLT  D300

Khối lượng: 3.000 m