thi công điện gió

TRẠM SỬ LÝ NƯỚC SÔNG NHÀ MÁY GIẤY CHENG LOONG - GIAI ĐOẠN 2

 - Công trình: Trạm sử lý nước sông nhà máy giấy Cheng Loong - Giai đoạn 2.

 -  Hạng mục: Thi công ép cọc PHC D350A.

 -  Địa điểm: Đường AT031, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

 -  Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Lê Thy.

 

 

Hình Ảnh Trạm Sử Lý Nước Sông Nhà Máy Giấy Cheng Loong-Giai Đoạn 2

 

Hình Ảnh Trạm Sử Lý Nước Sông Nhà Máy Giấy Cheng Loong-Giai Đoạn 2

Hình Ảnh Trạm Sử Lý Nước Sông Nhà Máy Giấy Cheng Loong-Giai Đoạn 2

 

Hình Ảnh Trạm Sử Lý Nước Sông Nhà Máy Giấy Cheng Loong-Giai Đoạn 2

 

Hình Ảnh Trạm Sử Lý Nước Sông Nhà Máy Giấy Cheng Loong-Giai Đoạn 2