thi công điện gió

CÔNG TRÌNH NHÀ CHỊ NGUYỄN THỊ SÁU

- Công trình: Ép Cọc Tải Sắt Nhà Chị Nguyễn Thị Sáu

Địa điểm: 1140  Phạm Thế Hiển, P. 5, Q. 8, Tp. HCM

Hạng mục: Ép cọc BTCT 250x250, mác BT 300.

Kết cấu: Thép chủ 4 cây Phi 16, Thép đai Phi 6, Móc cẩu phi 12, Mũi Phi 18 Thép Việt Nhật.

Bản mã đơn dày 8 ly, tổ hợp: 6M+6B

Máy ép MEC.LT 100 tấn - tải sắt

Tải thiết kế: Pmax: 60 tấn.

Số tim: 27 tim, 12m/tim.

Khởi công: 26/3/2012