thi công điện gió

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY DAE MYUNG

Công trình: Nhà Máy Dae Myung

Hạng mục: Thi công ép cọc BTLT D350

Địa điểm: Đường số 7, KCN Long Thành

Một số hình ảnh công trình:

 

Thi công ép cọc BTLT D350

Thi công ép cọc BTLT D350