thi công điện gió

CÔNG TRÌNH BỒN CHỨA NƯỚC NHÀ MÁY LỌC DẦU CÁT LÁI

 Nhà máy lọc dầu Cát Lái

- Công trình Bồn Chứa Nước Nhà Máy Lọc Dầu Cát Lái

Hạng mục: Ép cọc và xử lý nền móng gói thầu: XD 2 bồn chứa nước (mỗi bồn 2000m3)­­ 

Dự án: Cải Tạo Hệ Thống Chứa Và Cấp Nước Cứu Hỏa

Địa điểm990 Nguyễn Thị Định, Q. 2, Tp. HCM

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV Dầu Khí Tp. HCM

- Ngày khởi công: 9/11/2011

- Móng bồn: Sản xuất cọc BTCT 350X350. Số lượng : 99 tim x 28.5mx2 bồn(5643 mét cọc)

- Thử cọc tĩnh: 8 tim

- Pmax: 110 tấn.

- Ép đại trà 190 tim, 28.5 mét/tim, Pmax : 110 tấn.

- Thi công Thân Bồn chứa

- Thi công Ống nhập - Xuất Bồn

- Thi công Cống thoát nước.

Hình ảnh thi công: