thi công điện gió

CÔNG TRÌNH NHÀ NỘI TRÚ TRƯỜNG BẮC MỸ

Công Trình:  Nhà Nội Trú Trường Bắc Mỹ

Hạng mục: Thi công ép cừ larsen

Địa điểm: Đường Him Lam, Q.7, Tp. HCM