thi công điện gió

CÔNG TRÌNH NHÀ ÔNG NGUYỄN HỮU THẮNG

Công trình: Nhà Ông Nguyễn Hữu Thắng

Địa điểm: P4.8 Khu dân cư 6B, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

Hạng mục: Ép cọc BTCT 250 X 250, mác BT 300

Thép chủ bốn cây Phi 16, thép đai phi 6, Thép Việt Nhật,

Thép mũi phi 18, thép móc cẩu phi 12, cọc dài  8 mét.

Ép 32 tim, 30 mét / tim.

Pmax: 70 Tấn.

Một số hình ảnh thi công tại công trường: