thi công điện gió

CÔNG TRÌNH NHÀ ÔNG NGUYỄN TẤN ĐẠT

Công trình Nhà Ông Nguyễn Tấn Đạt

Địa điểm: Nền 35, Đường số 5, Khu dân cư Lê Thành, Tp. HCM

Hạng mục: cọc BTCT Vuông 250 x 250 mác BT 300.

Máy ép: MEC.LT 100T - Tải Bê Tông

Tải thiết kế: Pmax: 80 tấn.

Số tim: 20 tim, 24m/tim.

Một số hình ảnh thi công:

Công trình hoàn thành ngày 2/3/2012.