thi công điện gió

CÔNG TRÌNH CẢI TẠO DÂY CHUYỀN KÍNH NỔI VÀ NHÀ XƯỞNG VGI3

- Công trình: Cải Tạo Dây Chuyền Kính Nổi Và Nhà Xưởng VGI3

- Hạng mục: Thi công ép cọc D350

  * Cẩu hạ cọc và thi công ép cọc BTLT D350, Pmax=150T

    + 28 tim x 28 mét/tim (Văn phòng)

    + 38 tim x 28 mét/tim (Kho chứa cát)

    + 8 tim x 22 mét/tim (Kho chứa cát)

- Địa điểm: KCN Mỹ Xuân A, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT

Nhà thầu phụCông ty TNHH XD Và Thiết Bị Solution

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Lê Thy

Một số hình ảnh công trình đã thi công: 

 Thi công ép cọc BTLT D350

Thi công ép cọc BTLT D350

 Thi công ép cọc BTLT D350

 

 Thi công ép cọc BTLT D350