thi công điện gió

CÔNG TRÌNH SỞ CHỈ HUY THƯỜNG TRỰC BTL BĐBP PHÍA NAM

Công trình: Sở Chỉ Huy Thường Trực BTL BĐBP Phía Nam

Hạng mụcThi công ép cọc thử, thử tải tĩnh, ép cọc đại trà BTCT 400x400

Địa điểm: Số 1, Phạm Viết Chánh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, Tp. HCM

 Một số hình ảnh thi công tại công trình:

 
Ép cọc đại trà BTCT 400x400 Ép cọc đại trà BTCT 400x400
Ép cọc đại trà BTCT 400x400

Thi công ép cọc tại công trình