thi công điện gió

Thi công cừ larsen và giằng chống cho khu đô thị mới Phú Mỹ

Hạng mục: Cho thuê, thi công cừ larsen và hệ giằng chống
Công trình: Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước thải cho khu đô thị mới Phú Mỹ.
Địa điểm: Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Đơn vị thi công: Công ty Tnhh Xây Dựng Lê Thy.

 

Hình ảnh thi công