thi công điện gió

CÔNG TRÌNH TOÀ NHÀ VIETTEL LÂM ĐỒNG

- Công trình: Toà Nhà Viettel Lâm Đồng

- Hạng mục: Ép cọc BTLT D300

+ Cung cấp dàn ép cọc, xe cẩu, vận chuyển đến công trình

+ Cẩu hạ cọc D300, thi công ép cọc đại trà BTLT D300, tải ép 130T

- Địa điểm: Số 39 Hùng Vương, Phường 9, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

* Một số hình ảnh công trình đã thi công:

Thi công ép cọc BTLT D300

Thi công ép cọc BTLT D300