thi công điện gió

CÔNG TRÌNH TRẠM BP - CK CẢNG NHƠN TRẠCH - PHƯỚC KHÁNH - ĐỒNG NAI

Công trình: Trạm BP - CK Cảng Nhơn Trạch - Phước Khánh - Đồng Nai

Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc BTCT 250x250

Địa điểm: Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Một số hình ảnh công trình:

 

thi công ép cọc BTCT 250x250