thi công điện gió

CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

Công trình: Trường THPT Chu Văn An

- Hạng mục: Cung cấp và ép cọc BTCT 300x300

-Địa điểm: Xã Hóa An, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

- Nhà thầu chính: Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật - XD Toàn Thịnh Phát

- Đơn vị thi công: Công Ty TNHH XD Lê Thy

- Giá trị hợp đồng: 5.617.623.000

- Thời điểm khởi công: Tháng 5/2017

Một số hình ảnh công trình:

Thi công ép cọc BTCT 300x300

Thi công ép cọc BTCT 300x300

Thi công ép cọc BTCT 300x300

Thi công ép cọc BTCT 300x300