thi công điện gió

CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ VIETTEL BÌNH DƯƠNG

Công trìnhTrụ sở Viettel Bình Dương

Hạng mục: Thi công ép cọc BTLT D450

Địa điểm: P. Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

*Công việc:

- Thi công ép thử: 03 tim

- Phục vụ thử tải tĩnh: 03 tim

- Tải ép: Pmax = 250 tấn 

 

Bãi cọc BTLT D450

Thi công ép cọc BTLT D450