thi công điện gió

CÔNG TRÌNH XÂY MỚI ĐƯỜNG DÂY 2 MẠCH KẾT NỐI NHƠN TRẠCH 6 - NHƠN TRACH 3

Công trình: Xây Mới Đường Dây 2 Mạch Kết Nối Nhơn Trạch 6 - Nhơn Trạch 3 -

Long Thành - Đồng Nai

Hạng mụcKhoan cọc nhồi D600 và thi công đúc 27 vị trí móng 

Địa điểmHuyện Nhơn Trạch, Tỉnh ĐN

Khởi công: 18/12/2015