Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH CAO ỐC THÀNH NGỌC

- Dự án: Cao Ốc Thành Ngọc.

Khởi công: 14/01/2011

Địa điểm: 57-59A Cách mạng tháng 8, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Gói thầu: Thi công ép cọc BTLT D600.

Máy ép: Máy ép cọc ROBOT ZYJ 800B 800 tấn.

Thi công ép cọc BTLT D600.

(Hình ảnh Thi công thử tải tĩnh - lethycorp.com)

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy