Trang Chủ DỰ ÁN Hoàn thành hạng mục ép cọc công trình Nhà Máy chiếu xạ An Phú

Công Trình:     Nhà máy chiếu xạ An Phú

Địa điểm: KCN BÌNH MINH – VĨNH LONG

Khởi công: 04/11/2010

Chủ đầu tư: Công ty TNHH An Phú

Dự án: Cọc D350 – Pmax : 150 tấn

Khối lượng :    3.000 m

Máy ép:          Dàn cơ 300 Tấn.

(hình ảnh thi công)

 

 

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy