Trang Chủ Dự Án Hoàn thành hạng mục ép cọc công trình Nhà Máy chiếu xạ An Phú

Công Trình:     Nhà máy chiếu xạ An Phú

Địa điểm: KCN BÌNH MINH – VĨNH LONG

Khởi công: 04/11/2010

Chủ đầu tư: Công ty TNHH An Phú

Dự án: Cọc D350 – Pmax : 150 tấn

Khối lượng :    3.000 m

Máy ép:          Dàn cơ 300 Tấn.

(hình ảnh thi công)

 

 

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy