Trang Chủ Dự Án Công Trình Khu nhà ở An Sinh

Địa điểm: Xã Mỹ Chánh, Thị xã Thủ Dầu Một,Tỉnh Bình Dương

Ngày khởi công: 04/11/2010.

Ngày hoàn thành: 20/12/2011

Chủ đầu tư:  Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1.02

Cọc: D500

Khối lượng : 60.000 MÉT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lethycorp

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy