Trang Chủ Dự Án Công Trình Khu nhà ở An Sinh

Địa điểm: Xã Mỹ Chánh, Thị xã Thủ Dầu Một,Tỉnh Bình Dương

Ngày khởi công: 04/11/2010.

Ngày hoàn thành: 20/12/2011

Chủ đầu tư:  Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1.02

Cọc: D500

Khối lượng : 60.000 MÉT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lethycorp

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy