Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH KHU NHÀ Ở AN SINH

- Công Trình: Công Trình Khu Nhà Ở An Sinh

- Hạng mục: Ép cọc BTLT D500

Địa điểm: Xã Mỹ Chánh, Thị xã Thủ Dầu Một,Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tưCông ty CP Đầu Tư Và XD HUD1.02

Ngày khởi công: 04/11/2010.

Ngày hoàn thành20/12/2011

Khối lượng: 60.000 mét

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy