Trang Chủ DỰ ÁN Công trình Nhà Máy chiếu xạ An Phú
 
Công Trình: Nhà Máy Chiếu Xạ An Phú
 
Địa điểm: KCN BÌNH MINH – VĨNH LONG
 
Khởi công: 04/11/2010
 
Chủ đầu tư: Nhà máy chiếu xạ An Phú
 
Dự án: cọc D350 – Pmax : 150 tấn
Khối lượng : 3.000 m
Máy ép: Dàn cơ 300 Tấn.

ep coc

lethycorp

Lethycorp

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy