Trang Chủ Dự Án
 
Công Trình: Nhà Máy Chiếu Xạ An Phú
 
Dự án: cọc D350 – Pmax : 150 tấn
 
Địa điểm: KCN BÌNH MINH – VĨNH LONG
 
Khởi công: 04/11/2010
 
Chủ đầu tư: Nhà máy chiếu xạ An Phú
 
Khối lượng : 3.000 m
 
Máy ép: Dàn cơ 300 Tấn.

ep coc

lethycorp

Lethycorp

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy