Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG CÔNG TY BUNGE

Công Trình: Nhà Xưởng Công Ty Bunge

Địa điểm: KCN Phú Mỹ 1 – BR - VT

Khởi công: 21/06/2010

Hoàn thành11/08/2010

Chủ đầu tư: Công ty TNHH XD Và SLN 

Trung Dũng

Dự án: cọc D300 – Pmax : 112 tấn

Khối lượng: 6.071 m

 

 

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy