Trang Chủ Dự Án Công Trình NHÀ Ở THÁP TẦNG LÔ BT-A28;BT-A33

Công Trình: NHÀ Ở THÁP TẦNG LÔ BT-A28;BT-A33

Địa điểm: THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT BÌNH DƯƠNG

Ngày khởi công: 26/11/2010.

Ngày hoàn thành: ĐANG THI CÔNG ÉP.

Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1.02

Cọc: 300 x 300

Khối lượng: 15.000 MÉT

  

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy