Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ Ở THÁP TẦNG LÔ BT-A28;BT-A33

Công trình: Nhà Ở Thấp Tầng Lô BT-A28; BT-A33

Địa điểm: Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

khởi công: 26/11/2010.

Chủ đầu tư:  Công ty CP Đầu Tư Và XD HUD1.02

Cọc: 300 x 300; Khối lượng: 15.000 m

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy