Trang Chủ Dự Án Công Trình NHÀ Ở THÁP TẦNG LÔ BT-A28;BT-A33

Công Trình: NHÀ Ở THÁP TẦNG LÔ BT-A28;BT-A33

Địa điểm: THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT BÌNH DƯƠNG

Ngày khởi công: 26/11/2010.

Ngày hoàn thành: ĐANG THI CÔNG ÉP.

Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1.02

Cọc: 300 x 300

Khối lượng: 15.000 MÉT

  

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy