Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY SỢI THIÊN NAM

Công trình: Nhà Máy

 Sợi Thiên Nam

Địa điểm: KCN Dệt May

Bình An

Khởi công: 04/11/2010

Hoàn thành: 10/01/2011

Chủ đầu tư: Nhà máy

Sợi Thiên Nam - KCN

Dệt May Bình An

Hạng mục: Thi công

ép cọc BTLT D350

- Pmax: 300 tấn

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy