Trang Chủ Dự Án Công Trình Nhà máy sợi Thiên Nam

Công Trình: Nhà máy sợi Thiên Nam

Địa điểm: Khu công nghiệp Dệt may Bình An

Khởi công: 04/11/2010

Hoàn thành:10/01/2011

Chủ đầu tư:Nhà máy Sợi Thiên Nam – Khu Công Nghiệp Dệt may Bình An

Dự án:

- Cọc D350

- Pmax : 300tấn

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy