Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY SỢI THIÊN NAM

- Công trình: Nhà Máy Sợi Thiên Nam

Địa điểm: KCN Dệt May Bình An

 Khởi công: 04/11/2010

 Hoàn thành10/01/2011

 Chủ đầu tư: Nhà Máy Sợi Thiên Nam - KCN Dệt May Bình An

 Hạng mụcThi công ép cọc BTLT D350

 Pmax: 300 tấn

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy