Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU SOFEL
Ép cọc: BTLT  D300

Công Trình: Nhà Máy

Đóng Tàu Sofel

Địa điểm: KCN Đông

Xuyên, Tp. Vũng Tàu

Ngày khởi công:

19/11/2010.

Ngày hoàn thành:

:20/12/2010.

Chủ thầu: Công ty TNHH

XD & TM An Tâm

Ép cọc: BTLT  D300

Khối lượng: 3.000 m

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy