Trang Chủ Dự Án Công Trình NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU SOFEL

Công Trình: NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU SOFEL

Địa điểm: khu công nghiệp Đông Xuyên, Thành Phố Vũng Tàu

Ngày khởi công : 19/11/2010.

Ngày hoàn thành :20/12/2010.

Chủ thầu:  Công ty TNHH XÂY DỰNG & TM AN TÂM

Công trình sử dụng cọc BTCT DƯL  D300

Khối lượng : 3.000 MÉT

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

giá cọc lê thy