Trang Chủ Dự Án Công Trình NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU SOFEL

Công Trình: NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU SOFEL

Địa điểm: khu công nghiệp Đông Xuyên, Thành Phố Vũng Tàu

Ngày khởi công : 19/11/2010.

Ngày hoàn thành :20/12/2010.

Chủ thầu:  Công ty TNHH XÂY DỰNG & TM AN TÂM

Công trình sử dụng cọc BTCT DƯL  D300

Khối lượng : 3.000 MÉT

 

 

Công trình theo khu vực

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

x
ép cọc bê tông
x

Dự án đang thi công lê thy